مزرعه‌های گردشگری، فصلی جدید برای رونق گردشگری در مازندران
گردشگری مزرعه ( Agricultural Tourist )شاخه ای از گردشگری پایدار است که مدت هاست به یکی از بخش های موفق و جذاب این صنعت در سراسر جهان تبدیل شده، این سبک از گردشگری به گونه ای است که گردشگران از نزدیک و به طور فعال در مراحل تولید و برداشت محصولات کشاورزی، باغی و دامی دیگر شاخه های کشاورزی ق ...
تلفن :
40-43 75 43 65 21 98+

98 29 336 919 98+
ایمیل :
 info@kayersanat.com
 sales@kayersanat.com
آدرس :
Kayer Sanat Pishgam
No 106,2nd East Str.,Farvardin Blvd.
SafaDasht Ind.City, SafaDasht Shahriar, Iran