گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1397/02/17 - 14:24
كد :8

نشا کاری و مزایای آن

با پیشرفت و گسترش شهرها و روستاها کشاورزی به یک صنعت بسیار مهم و تخصصی بدل گشته است که برای بهره برداری بهتر از آن علاوه بر دانش آکادمیک، استفاده از ماشین آلات کشاورزی و همچنین تجهیزاتی که در بازار وجود دارد که تاثیر بسیاری در نتیجه کار دارد، بسیار رایج و ضروری است. مزایای استفاده از نشا و دستگاه سیدر در بهبود روند کار کاشت: • کوتاه شدن طول دوره رشد گیاهان به این روش • سرعت رشد نشا بیشتر از بذر هاست و سریع تر به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی می رسد • کسب قیمت های نوبرانه با پیش رس

با پیشرفت و گسترش شهرها و روستاها کشاورزی به یک صنعت بسیار مهم و تخصصی بدل گشته است که برای بهره برداری بهتر از آن علاوه بر دانش آکادمیک، استفاده ازماشین آلات کشاورزی و همچنین تجهیزاتی که در بازار وجود دارد که تاثیر بسیاری در نتیجه کار دارد، بسیار رایج و ضروری است.

 

مزایای استفاده از نشا و دستگاه سیدر در بهبود روند کار کاشت:
•    کوتاه شدن طول دوره رشد گیاهان به این روش
•    سرعت رشد نشا بیشتر از بذر هاست و سریع تر به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی می رسد
•    کسب قیمت های نوبرانه با پیش رس کردن
•    به وجود آوردن شرایط محیطی مناسب در قسمت اولیه رشد که موجب می شود تا تمامی بذرها توانایی باروری پیدا کنند و از هدر رفتن بذر جلوگیری شود.
•    رعایت فاصله مناسب بوته ها بر روی خطوط
•    عدم نیاز به تنک کردن
•    در این روش از کاشت نسبت به بذر در مقابل کمبود آب کمتر حساسیت وجود دارد
•    تقویت مناسب ریشه گیاه
•    کاشت گیاه در زمین حتی در وضعیت نامناسب جویی
•    مراقبت راحت تر به روش سنتی
•    تنفس نشا ها شدیدتر و بیشتر از بذر است به همین منظور باید قبل از انتقال به زمین در محیطی خنک و مرطوب و در شرایط گلخانه ای رشد کند که دما و رطوبت و شرایط محیطی در آن کنترل می شود.
•    صرفه جویی در مصرف آب که در این روش به حداقل میزان می رسد. تقریبا یک دهم روش سنتی
•    بالا رفتن سرعت کار کاشت
•    عدم استفاده از نیروی انسانی جهت حفظ پاکیزگی و جلوگیری از کار فرسایشی کارگر
•    کاهش درصد خطا به صفر

 

سبزی های نشا یی:
این قبیل سبزی ها آنهایی هستند که به راحتی قابل نشا کاری هستند. مفهوم کار سینی نشا کاشت بذر به وسیله ی دستگاه ها در سینی های مخصوص است که در شرایط مناسبی نگه داری می شوند تا پس از طی رشد اولیه به خاک منتقل گردند. سبزهایی که قابلیت نشا کردن دارند به این معنی است که می توان آنها را از محلی به محل دیگر برای رشد انتقال داد بدون اینکه به آنها صدمه ای وارد شود.

منبع خبر : تیدا
تلفن :
40-43 75 43 65 21 98+

98 29 336 919 98+
ایمیل :
 info@kayersanat.com
 sales@kayersanat.com
آدرس :
Kayer Sanat Pishgam
No 106,2nd East Str.,Farvardin Blvd.
SafaDasht Ind.City, SafaDasht Shahriar, Iran